BLOKOVSKA ROBA

Blokovska roba podrazumeva sve vrste obrazaca, otpremnice, račune, dostavnice, paragon blokove, karte, kupone.
Blokovi stampaju na ofsetnom ili NCR papiru. U ponudi imamo i sve vrste dorade, numeracija perforacija cantragovanj, lajmovanje klamovanje...