Flajeri

Kada je u pitanju dobijanje reči više o svojim proizvodima
ili uslugama, flajeri predstavljaju jedan od najvažnijih
i najefiksnijih opcija. Sa našom ponudom budite sigurni
da ćete pronaći proizvod koji Vam odgovara.

Flajere izrađujemo u različitim oblicima, veličinama i bojama,
dajući vam fleksibilnost koja vam je potrebna kako bi ste bili sigurni da flajeri
prenose sliku i poruku iza koje vaša kompanija može da stoji.

A6

prolazi/Tiraž 100 kom. 200 kom. 300 kom. 500 kom. 1000 kom.
Jednostrani kolor 4/0 850 1,500 2,200 3,500 5,600
Obostrani kolor 4/4 1,400 2,700 4,000 3,000 10,000
Kolor/ Crno 4/1 1,200 2,400 3,400 3,000 7,800
Crno 1/0 450 700 950 3,000 2,250
Crno / Crno 1/1 600 1,000 1,500 3,000 3,125

A5

prolazi/Tiraž 100 kom. 200 kom. 300 kom. 500 kom. 1000 kom.
Jednostrani kolor 4/0 1,700 1,500 2,950 6,200 9,000
Obostrani kolor 4/4 2,700 4,600 6,800 9,000 14,500
Kolor/ Crno 4/1 2,850 5,000 5,850 8,750 12,500
Crno 1/0 625 1,250 1,500 2,250 3,750
Crno / Crno 1/1 1,125 2,000 2,650 3,125 4,850

A4

prolazi/Tiraž 100 kom. 200 kom. 300 kom. 500 kom. 1000 kom.
Jednostrani kolor 4/0 3,250 5,500 7,500 10,000 17,500
Obostrani kolor 4/4 5,850 9,000 12,500 15,000 25,000
Kolor/ Crno 4/1 5,000 8,000 1,500 12,500 20,000
Crno 1/0 1,750 2,000 2,700 3,750 6,500
Crno / Crno 1/1 2,250 3,500 3,750 5,000 9,000

 

 

Lifleti

U cene je uračunat papir kunstdruk mat gramature 135-250 g/m2.
Cena za specijalne papire se posebno obračunava.
U cene je uračunato i savijanje bi-fold ili tri fold.

A6

prolazi/Tiraž 100 kom. 200 kom. 300 kom. 500 kom. 1000 kom.
Jednostrani kolor 4/0 950 1,700 2,400 3,500 6,600
Obostrani kolor 4/4 1,500 2,800 4,200 6,100 11,000
Kolor/ Crno 4/1 1,300 2,500 3,500 5,000 8,800
Crno 1/0 550 850 1,200 1,800 3,300
Crno / Crno 1/1 750 1,200 1,700 2,700 4,150

A5

prolazi/Tiraž 100 kom. 200 kom. 300 kom. 500 kom. 1000 kom.
Jednostrani kolor 4/0 1,800 1,650 3,200 6,700 10,000
Obostrani kolor 4/4 2,800 4,750 6,950 9,500 15,500
Kolor/ Crno 4/1 3,000 5,200 6,100 9,300 13,500
Crno 1/0 750 1,400 1,700 2,800 4,800
Crno / Crno 1/1 1,250 2,200 2,900 3,700 5,900

A4

prolazi/Tiraž 100 kom. 200 kom. 300 kom. 500 kom. 1000 kom.
Jednostrani kolor 4/0 3,500 5,800 7,800 10,500 19,000
Obostrani kolor 4/4 6,000 9,300 13,000 15,500 26,500
Kolor/ Crno 4/1 5,250 8,350 11,000 13,500 21,500
Crno 1/0 1,900 2,300 2,950 4,300 8,000
Crno / Crno 1/1 2,400 3,700 3,900 6,000 10,500